frameleft href
frameright
 

Huyện Phú Hòa

Bước chuyển mình trên quê hương trù phú

Nguồn nước từ đập thủy lợi Đồng Cam ngày đêm đắp bồi cho quê hương Phú Hòa những bờ xôi ruộng mật. Nhất là sau ngày quê hương giải phóng, mỗi mùa vàng đi qua, khắp đường làng, ngõ xóm lại ấm lên không khí no đủ, sung túc. Lấy kinh tế nông nghiệp làm căn bản để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và du lịch - dịch vụ, huyện Phú Hoà đã tạo ra sức bật mới, góp phần hình thành diện mạo năng động và phồn vinh cho quê hương.

Thực hiện Nghị định số 15/2002/ NĐ-CP ngày 31-1-2002 của Chính phủ ngày 4-3-2002, huyện Phú Hòa chính thức trở thành đơn vị hành chính độc lập. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; cùng với phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và quyết tâm xây dựng quê hương của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện, Phú Hòa đã kịp thời khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, ổn định đời sống nhân dân. Trong những năm qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Những kết quả ban đầu là tiền đề vững chắc đưa kinh tế - xã hội huyện Phú Hoà phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Công Báu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Hòa

Từ những vụ mùa bội thu

Phú Hoà là huyện giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp. Với 7.389 ha đất nông nghiệp, chiếm 28% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Công trình thuỷ lợi đập Đồng Cam lấy nguồn nước của sông Ba đảm bảo công tác tưới tiêu trên địa bàn, hình thành nên những vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, nguồn lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo cũng là lợi thế để Phú Hoà đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để phát huy hiệu quả những lợi thế này, Phú Hoà đang triển khai mạnh mẽ chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, hiệu quả và bền vững. Trong đó, cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Trong 4 năm 2002 - 2005, huyện đã tổ chức 333 lớp tập huấn về các mô hình nông - lâm - ngư nghiệp, thu hút khoảng 15 nghìn người tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu nhằm cung cấp kiến thức về chuyển giao công nghệ và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân. Qua đó, huyện đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình kỹ thuật canh tác sạ hàng, sạ thưa trong trồng lúa, ứng dụng những giống lúa mới có năng suất cao vào gieo trồng như: OMCS 96 - 97, ML4, D98/17, IR17494 tuyển,... Do vậy, mặc dù diện tích trồng lúa không tăng, nhưng sản lượng vẫn tăng. Năm 2005, diện tích trồng lúa (2 vụ) đạt 11.072 ha, năng suất lúa bình quân đạt 69,83 tạ/ha. Đồng thời, huyện còn mở rộng diện tích trồng lúa vụ 3 lên 2.600 ha, tăng 600 ha so với năm 2002. Nhờ đó, sản lượng lúa năm 2005 đạt 85.635 tấn, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt 25.690,5 tấn, góp phần đưa sản lượng cây lương thực (có hạt) của toàn huyện lên 87.735 tấn, tăng 16,1% so với năm 2002.

Cùng với đó, Phú Hòa đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp sang thâm canh những loại cây trồng phù hợp với khí hậu thời tiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như: cây bông vải, ngô lai, trồng hoa cây cảnh, trồng cỏ nuôi bò,... Năm 2005, toàn huyện đã gieo trồng 300 ha ngô lai, 360 ha cỏ, 510 ha rau màu, 880 ha các cây lương thực và 810 ha mía.

Điểm nổi bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Phú Hòa trong những năm qua là xây dựng được những cánh đồng chuyên canh có năng suất cao. Tiêu biểu là cánh đồng ở xã Hòa Hội (diện tích 22 ha, áp dụng mô hình trồng dưa hấu xen ngô, vừng); cánh đồng xã Hòa Định Đông (diện tích 15 ha, trồng chuyên canh dưa cao sản); cánh đồng xã Hòa Thắng (diện tích 5 ha, trồng ngô lai, rau màu); cánh đồng xã Hòa Quang (diện tích 5 ha, chuyên canh ngô lai). Ngoài ra, huyện còn tận dụng những diện tích đất gò đồi, đất chưa sử dụng và đất ven núi (khoảng 1.000 ha) để xây dựng các mô hình trang trại. Toàn huyện đã xây dựng được 5 mô hình trang trại, tập trung ở các xã Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc, Hòa Định Đông, Hòa Định Tây và Hòa Hội, bước đầu cho thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng/trang trại/năm.

Từ thành công bước đầu của mô hình kinh tế trang trại, huyện Phú Hòa đã khuyến khích nhân dân tận dụng đất đồi rừng phát triển kinh tế trang trại, lập vườn rừng, vườn đồi. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí đối với hộ trồng các loại cây ăn quả. Nhờ đó, từ năm 2002 đến năm 2005, huyện đã trồng được 488 ha rừng tập trung và 975 nghìn cây phân tán các loại.

Cùng với trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Khai thác lợi thế về vùng đất gò đồi và đất ven núi đưa vào trồng cỏ đã tạo điều kiện cho Phú Hòa đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó trọng tâm là chăn nuôi bò. Với chủ trương tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô, dần xoá bỏ phương thức chăn nuôi tận dụng, Phú Hòa đã đẩy mạnh công tác khuyến nông thông qua việc mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiến hành triển khai các mô hình nuôi bò lai sind, nuôi lợn hướng nạc. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế chăn nuôi được vay vốn để mua bò giống mà không phải tính lãi suất tiền vay trong vòng 2 - 3 năm, huyện Phú Hòa đã dùng nguồn vốn thu vượt ngân sách để triển khai dự án "Mở rộng chương trình trồng cỏ chăn nuôi bò". Năm 2003 - 2004, dự án đã giúp 492 hộ nghèo mua bò, góp phần đưa đàn bò của huyện đạt trên 21 nghìn con, tăng trên 10 nghìn con so với năm 2002. Các mô hình bò vỗ béo, bò lai sind được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng đàn bò. Đến tháng 11-2005, tỷ lệ bò lai sind chiếm 73,1% tổng đàn. Ngoài ra, huyện Phú Hòa còn có đàn trâu khoảng 1.956 con, đàn lợn khoảng 39,6 nghìn con và trên 415,3 nghìn gia cầm các loại. Với kết quả này, chăn nuôi ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Công Báu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Hòa - cho biết: "Phát huy những lợi thế từ tiềm năng đất đai và hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, cùng với sự cần cù, sáng tạo của bà con nông dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp của Phú Hòa ngày càng ổn định và phát triển theo hướng bền vững. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đem lại giá trị sản xuất ngày càng cao. Đây là cơ sở để huyện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững, gắn với nhu cầu của thị trường. Hướng đi này sẽ tạo sự ổn định trong sản xuất, tạo bước tiến quan trọng để Phú Hòa thực hiện thành công chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".

Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn huyện lỵ Phú Hòa đến năm 2020

Động lực mới trong phát triển kinh tế

Nói về định hướng phát triển kinh tế huyện Phú Hoà, đồng chí Nguyễn Ngọc Tính - Bí thư Huyện ủy Phú Hòa - cho biết: "Chúng tôi xác định phát triển kinh tế là cấp bách, nhưng phải đảm bảo tính bền vững. Trong đó, ổn định đời sống nhân dân bằng sản xuất nông nghiệp có năng suất, hiệu quả cao, tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Phú Hòa phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong giai đoạn 2005 - 2010".

Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 56,7 tỷ đồng, tăng 28,2 tỷ đồng so với năm 2002 (giá cố định năm 1994). Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Phú Hòa chủ yếu tập trung ở các ngành nghề: sản xuất nông cụ cầm tay, xay xát lương thực, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ,...

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện Phú Hòa đã khôi phục các làng nghề truyền thống như: nghề làm bánh tráng ở thôn Đông Bình (xã Hòa An); nghề làm bún ở Định Thành (xã Hòa Định Tây); nghề làm chổi đót ở Hòa Thắng; gốm ở Hòa Quang Bắc; nghề thêu ren, làm giầy dép ở xã Hòa Thắng. Đồng thời, Phú Hòa đã khuyến khích và đưa các nghề mới phù hợp với đặc điểm của địa phương như: nghề mộc, nề, mây tre lá,... phấn đấu mỗi năm tạo việc làm cho 1.000 - 1.500 lao động.

Bên cạnh đó, Phú Hoà còn xây dựng các cụm điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành những cụm điểm kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn để giải quyết nguyên liệu, lao động tại chỗ và làm vệ tinh cho các khu công nghiệp trong tỉnh. Đầu năm 2003, Phú Hòa đã tiến hành lập dự án quy hoạch 4 cụm điểm công nghiệp, trong đó điểm công nghiệp ở km 4 tại xã Hòa An đã xúc tiến triển khai san lấp mặt bằng, với diện tích khoảng 8 ha, tổng vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng. Đến tháng 11-2005, 14 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào điểm công nghiệp này. Ba điểm công nghiệp khác đã được quy hoạch là Hòa Thắng, Hòa Quang Nam và Hòa Trị. Theo đó, huyện sẽ đầu tư xây dựng và gọi vốn đầu tư trong thời gian tới. Ông Nguyễn Công Báu cho biết: ỎHuyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trên cơ sở áp dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Phú Yên. Trong đó, đặc biệt khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông - lâm nghiệp và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phươngÕ.

Không những thế, Phú Hoà còn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, các danh thắng kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn như: đập Đồng Cam, suối nước khoáng Phú Sen, Giếng Tiên ở Hòa Định Tây, Gành Đá ở xã Hòa Thắng, Lỗ Chài ở Hòa Quang Bắc,... Bên cạnh đó, các di tích lịch sử có giá trị như: mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, di tích thành Hồ,... cũng đang chờ đón các dự án đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện. Phát huy những lợi thế này, trong những năm qua, huyện Phú Hòa đã xúc tiến triển khai lập dự án quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, gắn du lịch với phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu, đầu tư khai thác du lịch.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Sau khi huyện Phú Hòa được thành lập, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch thị trấn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là điểm mấu chốt để Phú Hòa quy hoạch xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ thành thị trấn hiện đại, mang tầm vóc của trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, đồng thời vẫn giữ được nét truyền thống nhân văn và văn hóa địa phương.

Trên quan điểm đó, địa điểm xây dựng trung tâm thị trấn đã được khảo sát kỹ lưỡng. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân trong huyện, xã Hòa Định Đông đã được chọn để xây dựng thị trấn trung tâm huyện Phú Hòa.

Bằng phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và nguồn vốn tự lực của địa phương, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai mạnh mẽ. Trong 4 năm 2002 - 2005, huyện đã thi công và hoàn chỉnh phần nền 2 km đường trục đường chính trung tâm huyện. Một số công trình quan trọng khác đang được thi công và hoàn thiện như: khu tái định cư N09 (diện tích 5,5 ha, gồm 250 lô); khu N03 (diện tích 4 ha, gồm 220 lô); khu N07 (diện tích 3,5 ha, gồm 200 lô), trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện đang tiến hành xây dựng; đường G7 - G48 (đường 19 m) và G48- G62 (đường 21,5 m) thuộc Trung tâm thị trấn huyện đang thi công. Đồng thời, huyện đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình gồm: trụ sở làm việc của Công an huyện, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Viện kiểm soát, Toà án, Trung tâm đa chức năng Hội chữ thập đỏ huyện.

Cùng với quy hoạch xây dựng thị trấn, từ năm 2002 đến tháng 11-2005, kết cấu hạ tầng nông thôn trong huyện cũng đã được đầu tư xây dựng, bao gồm: 14 cầu giao thông nông thôn, 8 trạm biến áp phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở các xã Hòa An, Hòa Quang Nam, Hoà Quang Bắc, Hoà Định Đông và Hòa Định Tây; bê tông hóa 28 km kênh mương nội đồng và 43 km đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa.

Cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến tháng 11-2005, toàn huyện đã xây dựng 01/8 trường mầm non, 4/18 trường tiểu học, 7/8 trường trung học cơ sở cao tầng. Riêng xã Hòa Trị đã xây dựng được 1 trường trung học cơ sở (2 tầng) và 3 trường tiểu học (2 tầng).

Sự chuyển biến tích cực của Phú Hòa còn thể hiện qua những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Với ngành giáo dục - đào tạo, nhờ đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao. Năm học 2004 - 2005, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 95%. Huyện đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Toàn huyện có 2/8 trường trung học cơ sở và 10 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, Trường phổ thông trung học Lương Văn Chánh được công nhận là trường trung học phổ thông chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Phú Yên.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Các chương trình y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, uống vitamin A liều cao, phụ nữ uống thuốc ngừa uốn ván, khám - mổ mắt được thực hiện đạt tỷ lệ cao, trong đó tiêm chủng mở rộng đạt 99,6%. Công tác vệ sinh - dịch tễ được thực hiện tốt, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng thế mạnh của Phú Hòa, cùng với phát huy nội lực, huyện Phú Hòa rất cần đến sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh để xây dựng các công trình trọng điểm như: xây dựng trạm bơm Dốc Gõ, xã Hòa Hội; khai thác tiểu khu 1 thành tiểu vùng sản xuất trọng điểm về cây công nghiệp; xây dựng hồ chứa nước và trạm bơm Lỗ Chài, xã Hòa Quang Bắc nhằm khai thác tiềm năng kinh tế ở vùng tiểu khu 2; đầu tư mở đường xã lộ 22 thành tỉnh lộ nối với huyện Sơn Hòa; cầu vượt sông Ba; xây dựng các tuyến đường giao thông vành đai của huyện. Đó là điều kiện để Phú Hòa mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại với các địa phương trong tỉnh, khai thác tiềm năng kinh tế trước mắt cũng như lâu dài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

Thời cơ và vận hội đòi hỏi tự thân con người phải chủ động nắm bắt và vận dụng. Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương và của tỉnh, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Hòa đang nỗ lực vươn lên để trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Phú Yên.

Đập Đồng Cam - công trình thủy lợi và điểm du lịch sinh thái của huyện Phú Hòa

Địa hình huyện Phú Hòa được chia làm 3 tiểu vùng:

Tiểu vùng 1: vùng đồng bằng trồng lúa thâm canh gồm các xã Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Trị, Hòa Định Đông, Hòa Quang Nam và Hòa Quang Bắc.

Tiểu vùng 2: gồm Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc với địa hình bán sơn địa và đồi núi, có lợi thế đất rộng, phù hợp phát triển cây công nghiệp, trồng cỏ chất lượng cao để chăn nuôi bò. Vùng này cần được đầu tư thủy lợi để khai thác diện tích đất đưa vào sản xuất nông nghiệp và phát triển trang trại.

Tiểu vùng 3: gồm Hòa Hội, Hòa Định Tây với địa hình bán sơn địa, ruộng bậc thang và đất đồi núi. Vùng này có lợi thế phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Bên cạnh đó, vùng đất này còn có đập Đồng Cam và nước khoáng Phú Sen - thích hợp cho phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái kết hợp với chữa bệnh.

Nhằm tận dụng mặt nước sông Ba và nguồn nước từ kênh dẫn nước chính Bắc đập Đồng Cam qua huyện Phú Hòa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Hòa đang triển khai nuôi thử nghiệm cá nước ngọt ở thôn Đinh Thọ - Hòa Đông tại hồ của Huyện đội Phú Hòa và đang có kế hoạch nuôi thí điểm cá lồng tại hạ lưu sông Ba. Thành công của chương trình này sẽ mở ra hướng đi mới cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại Phú Hòa.

Trong năm 2004, Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Phát Toàn của thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thủ tục đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại khu vực suối nước khoáng Phú Sen.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế đến năm 2010

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, Phú Hoà nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông nghiệp

- Đầu tư xây dựng thủy lợi vừa và nhỏ nhằm khai thác tối đa diện tích đất nông nghiệp của huyện.

- Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục chuyển đổi một số diện tích lúa có năng suất thấp sang trồng các loại cây phù hợp với địa phương, có giá trị kinh tế cao hơn.

- Quy hoạch, khai thác có hiệu quả vùng đất màu mỡ ven sông Ba để phát triển loại hình kinh tế trang trại trồng mía, trồng cỏ nuôi bò, trồng các loại rau màu tạo vành đai rau sạch để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại chỗ và cung cấp cho thành phố Tuy Hòa.

- Tạo mọi điều kiện để Sở Khoa học - Công nghệ Phú Yên xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Quang Bắc.

2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Tiến hành xây dựng một số điểm công nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, hình thành những cụm điểm kinh tế kỹ thuật trên địa bàn để giải quyết nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ và làm vệ tinh cho các khu công nghiệp của tỉnh.

3. Thương mại - dịch vụ - du lịch

- Đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nhân dân trong huyện.

- Quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đầu tư xây dựng nhà thuốc đảm bảo uy tín, chất lượng, phục vụ nhân dân trong huyện.

- Tiến hành quy hoạch, quản lý và tôn tạo các danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là đối với loại hình du lịch sinh thái; xây dựng hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch.

Để những định hướng này được thực thi và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, các cấp lãnh đạo huyện đã xác định nhiệm vụ trước mắt là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng thị trấn Phú Hòa. Trên cơ sở các cơ chế mà tỉnh đã ban hành, Phú Hòa sẽ có những ưu đãi riêng nhằm tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Uỷ ban nhân dân Huyện Phú hòa

Địa chỉ: thôn Định Thọ - xã Hòa Định Đông - huyện Phú Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.886551

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau