frameleft href
frameright
 

Huyện Sông Hinh

Bước đột phá mới trên miền sơn cước

Cái nghèo, cái khó đang lùi dần, sự phồn thịnh, ấm no đang lan toả đến với các buôn làng xa xôi của Sông Hinh, huyện miền núi phía tây nam tỉnh Phú Yên. Trong ngày lễ hội, các ma (ông), các mí (bà) rạng ngời nét mặt, điệu múa, tiếng cười của những cô gái Bana, những chàng trai Êđê hoà trong tiếng cồng chiêng rộn rã,... Những hình ảnh rất đỗi bình dị ấy là minh chứng sống động cho bước chuyển mình của mảnh đất vùng sơn cước này.

Huyện miền núi Sông Hinh nằm cách thành phố Tuy Hòa 55 km về phía tây nam. Tỉnh lộ 645 qua huyện Sông Hinh lên tỉnh Gia Lai được đầu tư cải tạo, nâng cấp đã tạo cơ hội thuận lợi cho Sông Hinh trong giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội với vùng đồng bằng trong tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi của Đảng và Nhà nước, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng quyết tâm vượt qua đói, nghèo của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, Sông Hinh đang chuyển mình mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh(đường Trần Phú, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên)

Tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Một trong những tiềm năng, lợi thế lớn nhất của huyện Sông Hinh là đất đai. Toàn huyện có 26.675 ha đất nông nghiệp, chiếm trên 30% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Do vậy, phát triển nông nghiệp là một trong những hướng đi mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế huyện đi lên. Sông Hinh là địa bàn tụ cư của 12 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 47,26%. Trước đây, do nhận thức còn lạc hậu, bà con chủ yếu sống bằng phương thức du canh du cư, nên diện tích đất canh tác rất manh mún. Trong những năm gần đây, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức của bà con, giúp bà con nhanh chóng tiếp cận các phương thức sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, với quan điểm chỉ đạo là tập trung quy hoạch chi tiết, đầu tư tối đa cho phát triển thủy lợi, huyện đã huy động nhiều nguồn vốn (Chương trình 135, vốn ngân sách và đóng góp của nhân dân) để làm mới, nâng cấp và kiên cố hóa một số công trình thủy lợi như: đập dâng Ea Sam, hồ chứa Ea Lâm, kiên cố hoá kênh mương nội đồng ở 2 xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây,... Đến năm 2004, toàn huyện có 16 công trình thủy lợi hoạt động hiệu quả, chủ động tưới cho 559 ha. Năm 2004, diện tích lúa nước toàn huyện đạt 1.869 ha, đưa sản lượng lương thực (có hạt) đạt 13 nghìn tấn.

Phát triển diện tích trồng lúa nước, nâng cao trình độ thâm canh đã góp phần thay đổi tập quán canh tác của bà con dân tộc thiểu số là cơ sở để Sông Hinh giảm diện tích lúa nương, tăng diện tích trồng các cây lương thực và cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong cơ cấu cây trồng của huyện, các loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn và dài ngày được chú trọng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân.

Để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), thực hiện chương trình hành động của tỉnh Phú Yên, Huyện ủy Sông Hinh đã đề ra Chương trình hành động số 12/CTr-HU ngày 21-7-2004 về phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2004 - 2010, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi bò. Ông Trần Hoa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh - nhận định: "Trên cơ sở những tiềm năng sẵn có của huyện Sông Hinh, phát triển chăn nuôi bò là hướng đi mới, tạo đà cho kinh tế huyện có bước phát triển vừa mang tính đột phá, vừa mang tính hiệu quả, bền vững".

Lợi thế để Sông Hinh phát triển đàn bò trước tiên là nhờ có diện tích đất tự nhiên lớn (88.460 ha), trong đó có 24 nghìn ha diện tích đất trống đồi trọc chưa sử dụng. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện quy hoạch phát triển đồng cỏ phục vụ cho chăn nuôi. Hơn nữa, con bò là vật nuôi truyền thống của nhân dân đồng bào các dân tộc ở huyện Sông Hinh. Kinh nghiệm trong chăn nuôi bò là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chủ trương đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Với chủ trương nâng cao chất lượng đàn bò, từ năm 2000, toàn huyện đã chú trọng đầu tư cải tạo đàn bò theo hướng sind hóa với những biện pháp cụ thể như: đầu tư giống bò lai sind để cải tạo đàn bò; xây dựng các mô hình thâm canh vỗ béo; mở các lớp tập huấn cho nhân dân về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt và bò cái sinh sản, xây dựng các mô hình trồng cỏ bổ sung nguồn thức ăn; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, chất lượng đàn bò của huyện ngày càng được nâng cao. Năm 2004, toàn huyện có 41.159 con bò, trong đó bò lai sind chiếm 22,17%.

Bên cạnh việc tập trung phát triển đàn bò thịt, huyện chủ trương nuôi bò lấy sữa. Sông Hinh đã xây dựng thành công 5 mô hình nuôi bò sữa với số lượng 25 con, trong đó có 12 con bò cái F1. Mặc dù chỉ là những mô hình mang tính thử nghiệm, nhưng đó là hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi bò trong tương lai.

Hiệu quả từ việc phát triển chăn nuôi bò đã tạo đà phát triển mô hình trang trại. Nhờ đó, đến hết năm 2004, toàn huyện có 492 trang trại. Ông Trần Hoa cho biết: "Nhờ sự đồng tâm, nhất trí của cán bộ và nhân dân trong huyện, chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ và có chiều sâu. Những kết quả ban đầu đã tạo đà để Sông Hinh có những bước phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở để bà con dân tộc thiểu số bám đất, bám rừng, từ bỏ lối sống du canh, du cư, ổn định cuộc sống, tiến tới mục tiêu xóa nghèo".

Chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Sông Hinh

Khơi nguồn tiềm năng công nghiệp và du lịch - dịch vụ

Cùng với những bước tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ đạt 227,777 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 8,1% so với năm 2003. Tuy nhiên, 100% các hoạt động công nghiệp thuộc khối doanh nghiệp quốc doanh do Trung ương và tỉnh quản lý nên chưa khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong khi đó, cơ hội cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến còn rất lớn, đặc biệt là từ khi toàn huyện tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị sản lượng nông - lâm nghiệp. Để khai thác triệt để tiềm năng còn rất lớn này, huyện Sông Hinh chủ trương xây dựng hai cụm, điểm công nghiệp tập trung tại xã Ea Bar và Đông Bắc thị trấn Hai Riêng, trong đó ưu tiên cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.

Bên cạnh đó, Sông Hinh còn có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái - văn hóa. Từ năm 2003, cùng với Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên, huyện Sông Hinh đã tiến hành quy hoạch một số điểm du lịch thuộc vùng hạ lưu sông Hinh, sông Ba, vùng lòng hồ thủy điện sông Hinh và hồ trung tâm thị trấn Hai Riêng. Tuy nhiên, do các điểm du lịch được quy hoạch vẫn chưa được đầu tư trọng điểm, nên số lượng khách đến tham quan còn ít. Trong những năm tới, khi hai công trình thủy điện sông Ba Hạ và thủy điện Krông Năng hoàn thành sẽ tạo nên vùng tam giác: thuỷ điện Sông Hinh - thuỷ điện sông Ba Hạ - thuỷ điện Krông Năng, góp phần hình thành vùng du lịch sinh thái đa dạng.

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Để khai thác tối đa mọi tiềm năng cho phát triển kinh tế, Sông Hinh còn đặc biệt chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong năm 2004, mức đầu tư cho giao thông của huyện là 25,402 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của Sông Hinh đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Toàn huyện đã có đường ôtô đến trung tâm các xã, giao thông đã thông suốt đến các thôn, buôn. Mạng lưới điện được tăng cường đầu tư xây dựng. Đến cuối năm 2004, 100% xã có điện lưới quốc gia, trong đó 92,3% thôn, buôn được sử dụng điện. Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã làm thay đổi diện mạo vùng đất này, tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Chất lượng và hiệu quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Sông Hinh ngày càng được nâng cao. Huyện đã có một trường dân tộc nội trú, hai trường dân tộc bán trú và 01 trường trung học phổ thông; 100% xã có trường tiểu học, 98% thôn, buôn có lớp mẫu giáo, 11 xã, thị trấn của huyện luôn giữ vững chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; trong đó có 2 đơn vị đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là thị trấn Hai Riêng và xã Sơn Giang. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì và mở rộng.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đạt những thành tựu rất khả quan. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được đầu tư và củng cố. Huyện có 01 bệnh viện đa khoa với 30 giường bệnh. 100% xã có trạm y tế. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm thoả đáng.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cũng được các cấp chính quyền và nhân dân toàn huyện quan tâm. Đến năm 2004, toàn huyện đã xây dựng được 29 nhà rông văn hóa, 10 xã có điểm bưu điện văn hóa xã. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống nhân dân cũng được quan tâm đầu tư. Mạng lưới phát thanh - truyền hình đã phủ sóng đến 100% xã. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công chương trình phát thanh bằng tiếng Êđê, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung, các hoạt động này đã tạo tiền đề để Sông Hinh xây dựng thành công mô hình thôn, buôn và gia đình văn hóa. Nhờ đó, đến năm 2004, toàn huyện có 5.664 gia đình văn hóa, đạt 69% tổng số hộ.

Một góc phố huyện miền núi Sông Hinh

Trăn trở tìm hướng đi cho tương lai

Những thành tựu mà Sông Hinh đạt được luôn gắn liền với sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Niê Y ú - Bí thư Huyện ủy Sông Hinh - cho biết: "Mỗi cán bộ, đảng viên của Sông Hinh đều không ngừng học tập và rèn luyện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thương yêu, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chừng nào trên mảnh đất này còn thiếu cái ăn, cái chữ thì mỗi cán bộ, đảng viên còn phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa cùng các cấp chính quyền đề ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đem niềm vui đến từng gia đình, thôn, bản".

Trăn trở lớn nhất của mỗi cán bộ, đảng viên huyện Sông Hinh về bài toán phát triển kinh tế là huyện vẫn chưa phát huy được lợi thế về đất đai, diện tích mặt nước, ao hồ, sông suối để phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Kinh tế huyện phát triển còn chậm, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 20%.

Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Hinh cần khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Trước hết, huyện cần mở rộng diện tích trồng lúa nước ở các vùng có điều kiện, phấn đấu đến năm 2010 bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và áp dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - kỹ thuật để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng cây công nghiệp dài và ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, làm chuyển biến tích cực đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong nỗ lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, huyện Sông Hinh rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước mắt, đầu tư kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế là nhu cầu cấp thiết. Đối với các xã giáp ranh với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chính sách ưu tiên như các xã thuộc các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, các cấp lãnh đạo cần có chính sách đầu tư để đưa chăn nuôi thành ngành kinh tế chủ lực của huyện.

Khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng để chiến thắng đói nghèo, đó là ý chí và tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Hinh. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Phú Yên, huyện Sông Hinh đang nỗ lực trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh vượt qua đói nghèo, đem niềm vui và cuộc sống ấm no đến từng thôn, buôn.

Trong những năm gần đây, huyện Sông Hinh đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng tới đối tượng chính sách xã hội và người dân tộc thiểu số. Hàng năm, công tác định canh, định cư, bảo trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách, công tác xóa nhà ở tạm, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được các cấp lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt. Phấn đấu đến năm 2010, huyện Sông Hinh sẽ không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 20%.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2010

- Phấn đấu mỗi năm có 100 - 200 hộ có ruộng nước với quy mô 0,2 - 0,5 ha.

- Số hộ được dùng nước sạch bình quân đạt 8 - 10 hộ/giếng. Số hộ dùng nước máy tăng 50 - 100 hộ/năm ở những nơi có điều kiện.

- Phấn đấu mỗi năm có thêm 1 - 2 buôn có điện lưới quốc gia.

- Phấn đấu ổn định số lượng đàn bò với 40 nghìn con và tăng tỷ lệ bò lai sind bình quân đạt 3%/năm.

- Giảm số hộ đói nghèo với mức bình quân 300 - 400 hộ/năm, chống tái nghèo, phấn đấu đến năm 2010 không còn hộ đói.

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh

Địa chỉ: đường Trần Phú - thị trấn Hai Riêng - huyện Sông Hinh - Phú Yên

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau