frameleft href
frameright
 

Định hướng phát triển kinh tế đến năm 2010

Đến năm 2010, Tuy Hoà sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố, của tỉnh và huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế thành phố theo hướng toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 18,5 - 19%/năm (giai đoạn 2005 - 2010); thu nhập bình quân đến năm 2010 khoảng 1.293 USD/người; ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo bước chuyển dịch mới về cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại II.

1. Công nghiệp - xây dựng

Mục tiêu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Tuy Hoà là tạo sự vượt trội của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của kinh tế thành phố Tuy Hoà. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 21%/năm, chiếm 49,6% GDP của thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác khuyến công theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế, các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, sử dụng nguồn nguyên liệu nông - lâm - thuỷ sản; hỗ trợ kỹ thuật, thông tin và đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động; có chính sách thông thoáng, tạo điều kiện về mặt bằng và các điều kiện thuận lợi khác giúp các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, thu hút lao động, giải quyết việc làm; đồng thời vận động khôi phục một số ngành nghề truyền thống.

2. Thương mại - dịch vụ - du lịch

Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên cơ sở khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có điều kiện tham gia mở rộng các hoạt động thương mại và phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của thành phố. Theo đó, thành phố tăng cường phát triển các loại dịch vụ phục vụ sinh hoạt đô thị; hình thành trung tâm phân phối hàng hóa và thị trường bán lẻ với quy mô lớn; xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi phù hợp với yêu cầu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông và nhu cầu trung chuyển hàng hóa. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng mới các siêu thị, cải tạo, nâng cấp các chợ ở những khu vực đông dân cư, nhất là ở các khu dân cư mới, sắp xếp các chợ ở nông thôn và vùng ven thành phố, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư và triển khai nhanh các dự án về du lịch trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh hoạt động các điểm du lịch hiện có và vận động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng một số điểm du lịch mới, tiến tới xã hội hoá các hoạt động phục vụ du lịch. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, nhân viên hướng dẫn du lịch. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 là 20,5%/năm, đến năm 2010 chiếm 40,1% GDP của thành phố.

3. Nông - lâm - thuỷ sản

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ sinh học. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; hình thành các vùng chuyên canh công nghệ cao, sản xuất lúa gạo, mở rộng vùng chuyên màu, trồng hoa, trồng rau sạch, cây công nghiệp và vùng phát triển cây ăn quả; vùng nuôi trồng thủy sản; phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; xây dựng nhiều cánh đồng trên 50 triệu đồng/ha; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái; tăng cường xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, tích cực tìm thị trường xuất khẩu, nhất là hàng nông - thuỷ sản, thực phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2010 là 5,1%/năm;

Tiếp tục hỗ trợ khuyến khích ngư dân đóng mới tàu, thuyền có công suất lớn nhằm đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, tăng nhanh sản lượng đánh bắt và chế biến; đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo quản sau chế biến để nâng cao chất lượng và giá cả; mở rộng quy mô khu vực tôm giống tại Bình Kiến (sản xuất 300 - 400 triệu tôm giống/năm); xây dựng mô hình nuôi trồng thí điểm thủy sản nước ngọt, xây dựng một số hệ thống canh tác trên nền lúa như: lúa - cá, lúa - tôm càng xanh, lúa - tôm nước lợ,... Phấn đấu đưa sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản đạt 9.500 tấn/năm, đưa giá trị ngành hải sản chiếm 46% giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản vào năm 2010.

Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch khoanh nuôi rừng tái sinh, rừng tự nhiên, tổ chức trồng mới; kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại vườn rừng, vườn đồi kết hợp với chăn nuôi; tổ chức trồng rừng và bảo vệ rừng tại các khu vực dải bờ biển, núi Nhạn, núi Chóp Chài, Khu du lịch Đá Bàn,... Phấn đấu đến năm 2010 trồng mới 75 ha rừng tập trung và hơn 1 triệu cây phân tán.

Cơ cấu kinh tế năm 2010

Đơn vị: %

Nguồn: Uỷ ban nhân dân thành phố Tuy Hoà
 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau