frameleft href
frameright
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên

Phát huy truyền thống anh hùng trong

sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo

Đại tá Nguyễn Trúc Thơm

Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tiền thân là Ban an ninh vũ trang Phú Yên. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Phú Yên luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nơi "đầu sóng, ngọn gió", cùng toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh bờ biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Thường xuyên phải đối mặt với cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và gian khổ chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tích cực chăm lo xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường, thị trấn ven biển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và củng cố cơ sở chính trị

Sau ngày tái lập tỉnh (tháng 7-1989), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Đảng uỷ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh và sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", trong những năm qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Các hoạt động thiết thực trong việc tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với bộ đội biên phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Tuy Phong - Đồn biên phòng 344 (năm 1999)

Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, các đơn vị bộ đội biên phòng đã tích cực xây dựng, củng cố phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh đấu tranh chống tình báo, gián điệp, chống phản động lưu vong xâm nhập, chống các loại tội phạm hình sự, đánh cá bằng chất nổ, buôn lậu, gian lận, thương mại,...

Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh bổ sung các kế hoạch, phương án bảo vệ đồn, trạm và địa bàn, cùng với các lực lượng diễn tập phòng thủ khu vực đạt chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên bộ, trên biển ở các cửa sông, cửa lạch nhằm phát hiện các hoạt động vi phạm quy chế biên phòng, bảo vệ khép kín địa bàn. Qua đó, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm quy chế biên phòng, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện của các đối tượng. Không những thế, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hợp tác quốc tế, quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trên lĩnh vực xây dựng khu vực biên phòng, các đồn, trạm biên phòng đã thực hiện tốt việc kết hợp công tác biên phòng với tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn ven biển. Nhờ đó, kinh tế, văn hoá - xã hội của các xã, phường, thị trấn ven biển đã có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, quy hoạch ngày càng hoàn chỉnh. Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố.

Các đơn vị bộ đội biên phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn biên phòng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương, quy chế khu vực biên giới biển, Pháp lệnh bộ đội biên phòng, Luật biên giới quốc gia. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TU ngày 30-1-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 76/KH-UB ngày 3-2-2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào "Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự thôn, khóm (khu phố), khu vực ven biển", Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tỉnh. Tích cực xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, xóm, xây dựng tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, các đội tự quản, gia đình, dòng họ tự quản,... Thông qua đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền vùng biển của tỉnh; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nằm trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong giai đoạn cách mạng mới.

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo Phú Yên tổ chức hơn 100 lớp học tình thương, xoá mù chữ cho hàng nghìn học sinh; trích quỹ để hỗ trợ bút, vở, bàn ghế, quần áo cho học sinh trị giá hàng chục triệu đồng. Phối hợp với ngành y tế thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, triển khai có hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, uống vắcxin, ngày vi chất dinh dưỡng, chăm sóc bảo vệ trẻ em, người già, các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", các đơn vị bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyên truyền vận động xây dựng gia đình, thôn, khu phố văn hoá. Hình ảnh "Người thầy giáo mang quân hàm xanh", "Người thầy thuốc quân hàm xanh", "Người chiến sĩ văn hoá quân hàm xanh" đã chiếm được lòng tin yêu, quý mến của quần chúng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

Tuy hoạt động trong thời bình, nhưng lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; sự phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; tình trạng xâm phạm chủ quyền vùng biển, buôn lậu, đánh cá bằng chất nổ, tranh chấp ngư trường,... Để khắc phục những khó khăn trên, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh - chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh, trong những năm tới, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý điều hành của người chỉ huy, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, có chủ trương, đối sách kịp thời, vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng, vùng biển đảo của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ và bảo vệ công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2) Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng trong sạch, vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả chế độ sẵn sàng chiến đấu, coi trọng công tác huấn luyện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước, lãnh đạo và quản lý tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên tham gia chương trình phổ cập giáo dục tiểu học

3) Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng trên tất cả các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm lãnh đạo, chăm lo đến các hoạt động và phong trào của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của tỉnh, góp phần xây dựng Phú Yên thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Với 189 km bờ biển, đường cơ sở trên biển dài 90 km, đi qua Hòn Ông Căn - Bình Định, Mũi Đại Lãnh (điểm A9), Hòn Đôi - Khánh Hoà, tạo nên diện tích vùng nội thuỷ khoảng 1.100 km2. Đường biên giới quốc gia trên biển cách bờ biển, nơi gần nhất 22 km, nơi xa nhất 39 km, tạo nên diện tích lãnh hải trên 20.000 km2. Khu vực biên phòng có 25 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thị ven biển, là địa bàn chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; được tặng thưởng ba Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên còn được các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

+ Đơn vị quyết thắng: 34 lượt tập thể.

+ Đơn vị tiên tiến: 18 lượt tập thể.

+ Cờ thi đua xuất sắc: 36 lượt tập thể.

+ Đơn vị giỏi: 68 lượt tập thể.

+ Chiến sĩ quyết thắng: 101 lượt cá nhân.

+ Chiến sĩ thi đua: 222 lượt cá nhân.

+ Chiến sĩ xuất sắc: 484 lượt cá nhân.

+ Chiến sĩ giỏi: 117 lượt cá nhân.

+ Hơn 1.132 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng khen, giấy khen.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau