frameleft href
frameright
 

Công an tỉnh Phú Yên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tá Nguyễn Tự Lực

Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng công an nhân dân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, giáo dục từ những tổ chức tiền thân như: "Liêm phóng", "Tự vệ Đỏ", "Quốc gia tự vệ cuộc". Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 - 2005), lực lượng công an nhân dân nói chung và công an Phú Yên nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua bao gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống quý báu đó, trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội hôm nay, hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân càng được tô đậm hơn trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Trưởng thành từ các phong trào thi đua

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các phong trào thi đua yêu nước. Người dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"(1). Tư tưởng chỉ đạo đó đã được Đảng và nhân dân ta kế thừa, phát huy và trở thành nền tảng cho các phong trào thi đua yêu nước.

Gần 60 năm qua, những chiến công của lực lượng công an Phú Yên luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước: từ phong trào thi đua "Rèn cán chỉnh quân", "Luyện cán lập công", "Diệt tề trừ gian", "Ba không" trong kháng chiến chống thực dân Pháp đến phong trào "Phòng gian bảo mật", "Vì an ninh Tổ quốc quyết thắng giặc Mỹ xâm lược" trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và ngày nay là phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân". Các phong trào thi đua nối tiếp nhau đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc các thế hệ công an Phú Yên vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn ngấm ngầm thực hiện những âm mưu "Diến biến hòa bình", lợi dụng chiêu bài "Tự do", "Dân chủ", "Nhân quyền", "Dân tộc", "Tôn giáo" để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Do vậy, những khó khăn, thách thức mới đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an Phú Yên là hết sức nặng nề.

Đại tá Nguyễn Tự Lực - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - đọc diễn văn khai mạc Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc lần thứ III" (1999 - 2004)

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành nghị quyết phát động sâu rộng trong toàn lực lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với mục tiêu: giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột biến bất ngờ, kiềm chế làm giảm tội phạm, giảm tỷ lệ chiến sĩ sai phạm kỷ luật. Năm 2003, thực hiện mục tiêu "Công an nhân dân làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; năm 2004 đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xứng đáng là người công an nhân dân Việt Nam" được cụ thể hóa thành mục tiêu "Ba giảm, bốn tốt" trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Năm xây, ba chống" trong phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân". Quan điểm chỉ đạo đó là định hướng để lực lượng công an Phú Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, cơ sở để nghiên cứu, sáng tạo nội dung, biện pháp, hình thức thi đua mới như: cụ thể hóa những phong trào thi đua bằng những mô hình, công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức các đầu mối thi đua thành các cụm theo từng lực lượng, theo từng cấp công an; tổ chức kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, hướng phong trào thi đua về cơ sở, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng các đợt thi đua ngắn ngày, tăng cường hình thức khen thưởng động viên tại chỗ, khen dưới cờ, biểu dương giao ban,...

Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh phát động, từ công an tỉnh đến công an huyện, thành phố, xã, phường, trị trấn đã gắn phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào quần chúng bảo vệ an ninh với phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân" và các phong trào hành động cách mạng của các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng; kết hợp với các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống,... Các nội dung, biện pháp trên là những hoạt động bổ trợ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong lực lượng công an nhân dân, thực sự là động lực hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc khoa học, mang lại hiệu quả cao trong công tác. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm đối đầu với bọn tội phạm, bất chấp khó khăn, nguy hiểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó với cơ sở xã, phường, bản làng, gắn bó với nhân dân, dũng cảm đi đầu trong phòng chống thiên tai, lũ lụt, bảo vệ cuộc sống bình yên, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đó là những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thành quả cách mạng của dân tộc, đồng thời thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Những chiến công đó là thành quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc bản thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt có sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự yêu thương đùm bọc của nhân dân.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ công an Phú Yên, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 1999 - 2004 đã phát huy hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực công tác. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống kinh tế - xã hội lành mạnh; tội phạm kinh tế, hình sự và các tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm dần qua từng năm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự được nâng lên, đặc biệt số vụ trọng án làm rõ luôn đạt trên 90%. Công tác xây dựng lực lượng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm kỷ luật trong giai đoạn trước năm 1999 là 2% đã giảm còn 1% trong giai đoạn 1999 - 2004. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị từng bước đi vào nền nếp, ý thức chấp hành giao thông của cán bộ và nhân dân được nâng lên, số vụ tai nạn giao thông giảm trung bình 10%/năm.

Có thể nói, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ công an Phú Yên cũng vượt qua để lập nên những chiến công xuất sắc. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên ghi nhận và trân trọng những thành quả mà cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã đạt được trong những năm qua. Cùng với sự trưởng thành đó, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong những năm tới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, mãi là động lực thúc đẩy các mặt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt

Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị địa phương đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đó là nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ Công an Phú Yên lần thứ IV và các nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là nghị quyết về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong tình hình mới", góp phần nâng cao nhận thức, hành động của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Trong công tác giải quyết và báo cáo tình hình về tư tưởng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt giao ban tư tưởng theo định kỳ. Qua giao ban tư tưởng, hàng trăm vấn đề liên quan và chế độ, chính sách đã được giải quyết. Mặt khác, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình phát thanh - truyền hình "Vì an ninh Tổ quốc", công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền hướng dẫn pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm trong cán bộ, nhân dân, qua đó làm cho quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành thêm hiểu, tin yêu và giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban điệp báo an ninh đô thị

Bộ máy tổ chức của công an các cấp đã được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, bố trí lực lượng hướng về cơ sở, 100% đơn vị, địa phương hoạt động hiệu quả, có sức chiến đấu cao. Ngành đã thực hiện tốt các công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác, đào tạo và thực hiện chính sách cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được đào tạo cơ bản, có năng lực chỉ đạo điều hành, năng lực hoạt động thực tiễn, có trình độ lý luận, nghiệp vụ, pháp luật và các kiến thức cơ bản khác. Cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ có trình độ cao đẳng, đại học, cao học ngày càng tăng, từ 15% (năm 1999) lên 33% (năm 2004), đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị cũng tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội, thăm và tặng quà cho 2.596 lượt đối tượng chính sách với số tiền 135 triệu đồng, bốc và quy tập 30 mộ liệt sĩ công an vào nghĩa trang, góp hàng nghìn ngày công, hàng trăm triệu đồng, tham gia khắc phục bão lụt, trợ cấp cho gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn.

Phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống mới, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do tỉnh và Bộ Công an tổ chức đã được công an các đơn vị địa phương tích cực hưởng ứng. Lực lượng công an tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều thành tích cao trong thi đấu với 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 3 bằng khen, giấy khen,...

Công tác hậu cần phục vụ chiến đấu được tập trung chỉ đạo thực hiện ngày càng nền nếp. Đến năm 2004, 100% trụ sở làm việc của công an huyện, thành phố và các đơn vị đóng quân ngoài trụ sở Công an tỉnh Phú Yên đã được xây dựng và sửa chữa, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Công tác quản lý doanh trại, quản lý tài chính, mua sắm trang thiết bị, khám, chữa bệnh ngày càng đi vào nền nếp, phục vụ tốt công tác chiến đấu của toàn lực lượng.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong 5 năm qua (1999 - 2004), đại đa số cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Hàng năm, số cán bộ, chiến sĩ được kết nạp Đảng đạt 100% chỉ tiêu. Qua phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, toàn lực lượng có 73% chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 20,8% chi bộ khá; 83% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 11,2% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua bao khó khăn, thử thách, Công an tỉnh Phú Yên luôn khẳng định vai trò là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, công cụ sắc bén của Nhà nước, lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, mỗi chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy những chiến công vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu, gắng sức phấn đấu, rèn luyện xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, năm 2003, Công an tỉnh Phú Yên đã vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trao tặng. Trong 5 năm qua (1999 - 2004), toàn ngành có 72 tập thể, cá nhân lập công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, được Nhà nước và Chính phủ khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Những phần thưởng cao quý

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh.

- 13 đơn vị, cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

- 231 huân chương quân công, chiến công các hạng cho tập thể công an các đơn vị địa phương và cá nhân; 37 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều huy chương, bằng khen, danh hiệu thi đua khác.

- Trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" (1999 - 2004):

+ 64 huân chương chiến công các hạng.

+ 207 huy chương "Vì an ninh Tổ quốc".

+ 08 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ 10 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

+ 172 bằng khen của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

+ 48 lượt tập thể được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

+ 290 lượt cán bộ chiến sĩ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua.

- Đặc biệt, Tỉnh ủy Phú Yên đã tặng Công an tỉnh Phú Yên 18 chữ vàng: "Công an Phú Yên trung với Đảng, gắn với dân, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr 185.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau