frameleft href
frameright
 

Những chiến công thầm lặng

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình chính trị thế giới, khu vực, trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn ngấm ngầm thực hiện âm mưu "Diến biến hòa bình", lợi dụng các chiêu bài "Tự do", "Dân chủ", "Nhân quyền", "Dân tộc", "Tôn giáo" để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi vậy, đi đôi với phát triển kinh tế, Phú Yên còn tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, đủ sức chủ động đối phó với các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, quân và dân Phú Yên.

Phát huy truyền thống hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị trong khối an ninh - quốc phòng như Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Gắn bó với cơ sở xã, phường, bản làng, gắn bó với nhân dân, coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là ruột thịt", các cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo. "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", sự chiến đấu, hy sinh thầm lặng của các anh đã trở thành những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ đổi mới. Không chỉ nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hình ảnh "Người thầy giáo mang quân hàm xanh", "Người thầy thuốc quân hàm xanh", "Người chiến sĩ văn hoá quân hàm xanh" từ lâu đã trở thành những hình ảnh thân thương, chiếm trọn lòng tin yêu, quý mến của quần chúng nhân dân.

Hết lòng vì hạnh phúc nhân dân, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", không thể không kể đến các cán bộ ngành tư pháp Phú Yên với vai trò tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết, từ đó sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Những đóng góp thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân và các cán bộ ngành tư pháp Phú Yên sẽ được tái hiện chân thực và sinh động trong phần IV "An ninh - quốc phòng - nội chính". Qua đây, bạn đọc có thể hiểu rằng: để xây dựng được quê hương Phú Yên giàu về kinh tế, mạnh về an ninh - quốc phòng, ngoài sự nỗ lực của các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, còn cần đến rất nhiều những chiến công, những sự hy sinh thầm lặng như thế.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau