frameleft href
frameright
 

Hội cựu chiến binh việt nam tỉnh Phú Yên

Viết tiếp trang sử vàng

Đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Những người chiến sĩ cách mạng trở về với những chiến công đỏ thắm trên ngực áo và những kỷ niệm không thể quên của một thời ra trận. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, rời quân ngũ về với đời thường, nhưng lời thề son sắt vẫn in đậm trong tâm trí: "Nguyện suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội".

Ông Văn Bưu - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên

Trung thành, thẳng thắn, trách nhiệm

Tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" và nhiệm vụ cùng với các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh luôn phát huy khả năng, trí tuệ, đóng góp ý kiến với Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về những vấn đề thuộc đường lối, chủ trương, chính sách, công tác tổ chức cán bộ và những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương và cơ sở.

Trong các kỳ đại hội Đảng các cấp hoặc qua bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, bằng thái độ kiên quyết và ý chí kiên định trong đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, tham nhũng, lãng phí,... hội đã tham gia góp ý các văn kiện dự thảo, báo cáo chính trị, đề án nhân sự, góp phần lựa chọn, giới thiệu cán bộ có năng lực, phẩm chất vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Điều lệ của Hội cựu chiến binh Việt Nam chỉ rõ: "Tham gia giáo dục và truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp hội. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ trẻ"; đồng thời nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết"(1), hội đã đề ra khẩu hiệu: "Nơi nào có đoàn thanh niên yếu thì nơi đó hội cựu chiến binh chưa được công nhận là trong sạch, vững mạnh". Quán triệt tinh thần đó, các cấp hội đã quan tâm chăm lo, xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đoàn còn yếu. Trước tiên, các cấp hội đã kết hợp cùng các chi đoàn cơ sở tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra giải pháp đưa hoạt động đoàn phát triển. Thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, hội đã tổ chức các buổi nói chuyện với thanh niên về truyền thống cách mạng nhân dịp các ngày lễ lớn (ngày 3-2; 30-4;1-5; 2-9; 22-12,...), tổ chức các buổi hành quân dã ngoại về nguồn, thăm căn cứ cách mạng trong tỉnh, gặp mặt và trao đổi với các nhân chứng lịch sử,... Bằng phương pháp lồng ghép hoạt động sinh hoạt đoàn với công tác tuyên truyên giáo dục thế hệ trẻ, hội cựu chiến binh các cấp đã giúp mỗi đoàn viên hiểu hơn những mất mát, hy sinh, giá trị của độc lập, tự do và tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân Việt Nam. Qua đó, khơi dậy trong mỗi đoàn viên tình yêu quê hương, đất nước trong thời đại mới bằng những hành động: nêu cao tinh thần yêu nước, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh,...

Đến năm 2004, hội đã kết nạp 7.289 quân nhân vào 85 câu lạc bộ cựu quân nhân. Đây là lực lượng kế cận cho Đảng và chính quyền trong tương lai, lực lượng chính trong nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Hàng năm, cùng với hội cựu chiến binh, Câu lạc bộ Cựu quân nhân Phú Yên thường xuyên tham gia huấn luyện, diễn tập quân sự, tuyển quân,... sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Cùng với các nhiệm vụ trên, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân cũng được hội quan tâm chú trọng. Hàng năm, hội đã phối hợp với các trung tâm chính trị huyện, thành phố và Trường chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Bình quân mỗi năm, các cấp hội đã cử 500 - 600 cán bộ tham gia các khóa học. Bên cạnh đó, các cấp hội còn cử 50 - 60 cán bộ/năm đi học các lớp sơ - trung - cao cấp chính trị, quản lý nhà nước,... Qua các khoá bồi dưỡng, trình độ lý luận của cán bộ hội được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đoàn kết trong nhân dân,... Đồng thời, cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đối với các huyện miền núi như Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh, hội đã phân công những cán bộ, hội viên có kinh nghiệm, uy tín tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về những chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc cải thiện, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, tôn trọng những phong tục tập quán lành mạnh của đồng bào các dân tộc, tránh việc kích động các tư tưởng sai trái trong nhân dân.

Nêu cao tinh thần tương thân tương ái

Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đời thường, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, các chiến sĩ năm xưa luôn phát huy tinh thần: "Khó khăn nào cũng vượt qua", động viên, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, giúp đỡ bà con và tự giúp nhau về vốn, từng bước phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Để tạo điều kiện cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, hội đã đứng ra vận động, khai thác các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và nội bộ hội viên với tổng số vốn trên 12 tỷ đồng. Trong đó, gần 3,2 tỷ đồng là vốn huy động của hội viên. Ngoài ra, hội đã bảo lãnh tín chấp cho hội viên vay 4.163 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, hướng dẫn cho hội viên vay vốn tín dụng ngân hàng 5.733 triệu đồng để mở rộng sản xuất - kinh doanh. Bằng việc sử dụng hiệu quả và hợp lý các nguồn vốn, số hộ hội viên đói nghèo đã giảm từ 59,8% (năm 1992) xuống còn 2,98% (năm 2004), 67,17% hội viên có cuộc sống ổn định và 29,85% hộ khá và giàu. Nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi với thu nhập 40 - 80 triệu đồng/năm. Điều đáng nói, các hội viên vừa tìm cách làm giàu chính đáng, vừa tạo điều kiện giúp đỡ hàng trăm hộ trong địa phương cùng phát triển kinh tế bằng giống cây con hoặc cho vay vốn không tính lãi. Điều đó chứng minh tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng và tinh thần tương thân tương ái của các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Đi đôi với phong trào "Xoá đói, giảm nghèo", các cơ sở hội còn tham gia tích cực vào phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng nhân dân địa phương, cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh cơ sở đã đóng góp công sức, kinh nghiệm và kinh tế xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, xã, bê tông hoá ngõ, hẻm, đường làng, tuyến phố, làm mới cầu bắc qua kênh mương, bê tông hoá hệ thống thuỷ lợi, xây dựng các hệ thống điện nước, kiên cố hoá trường học, trạm xá, chợ miền quê,... Đồng thời, các cấp hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chăm sóc khi hội viên ốm đau, hay gặp thiên tai, hoạn nạn. Đến năm 2004, hội đã vận động quyên góp gần 150 triệu đồng xoá 43 nhà tạm, trợ giúp các gia đình hội viên bị thiệt hại nặng do lũ lụt; ủng hộ 29 triệu đồng để xây dựng công trình cựu chiến binh ở Điện Biên Phủ. Hầu hết các cơ sở hội đều có quỹ với số dư bình quân 30 - 50 nghìn đồng/hội viên để giúp đỡ, tương trợ đồng đội những lúc khó khăn. Đây là tình cảm chân thành của các hội viên hội cựu chiến binh dành cho nhau với tinh thần "thương người như thể thương thân".

Không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Theo số liệu thống kê của Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên, đến năm 2004, toàn tỉnh có 11.770 cựu chiến binh. Tại Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên lần thứ IV (tháng 8-2004), hội đã tập hợp 10.626 hội viên, thuộc 21 dân tộc, sinh hoạt trong 166 tổ chức cơ sở và 584 chi hội trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, 1.070 hội viên trong ban chấp hành các cấp hội, 3.392 hội viên là đảng viên. Đến tháng 6-2004, hội có 1.241 cán bộ, hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, các cấp uỷ Đảng có 590 đồng chí, chính quyền có 723 đồng chí, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên có 182 đồng chí và các đoàn thể xã hội có 426 đồng chí. Trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Phú Yên (khóa 2004 - 2009), các cấp hội đã có 12/49 đại biểu cấp tỉnh; 64/267 đại biểu cấp huyện; 559/2783 đại biểu cấp xã. Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với toàn thể cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh, đồng thời minh chứng cho năng lực công tác, sự tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân đối với những người lính năm xưa. Bên cạnh đó, để giúp đỡ hội viên hoàn thành nhiệm vụ, hàng năm, các cấp hội đã duy trì tốt các cuộc họp mặt với các đồng chí đương nhiệm, đặc biệt là các đồng chí nắm giữ nhiệm vụ chủ chốt để xác định rõ trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó, qua đó động viên, khuyến khích và nhắc nhở hội viên giữ gìn, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đến tháng 6-2004, 9.375 hội viên cựu chiến binh được công nhận là hội viên gương mẫu, chiếm 91,71%, tăng 20,81% so với năm 1999. 127 cơ sở hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, chiếm 76,97%, tăng 8,38% so với năm 1999.

Trong gần 15 năm qua, được sự giúp đỡ của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên đã có bước trưởng thành nhanh chóng và vững chắc. Với những thành tích đạt được, Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đặc biệt, Hội cựu chiến binh huyện Tuy Hòa (cũ) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Hai cá nhân là đồng chí Huỳnh Mỹ Chánh và Đào Văn ổn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy những thành tích đã đạt được, rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm còn hạn chế, trong giai đoạn 2005 - 2010, Tỉnh hội và các cấp hội đã xác định:

1) Tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở hội - đoàn và ban chấp hành hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

2) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

3) Tiếp tục điều tra các đối tượng cựu chiến binh theo quy định của điều lệ sửa đổi, vận động kết nạp 100% cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn vào hội.

4) Phấn đấu đạt 97% tổ chức cơ sở hội trong sạch, vững mạnh, trong đó 40% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Không có cơ sở hội yếu kém, 65% hội viên cựu chiến binh gương mẫu, không có hội viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật, 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Với những thành quả đã đạt được, Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Phú Yên đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Những người chiến sĩ năm xưa, nay là các cựu chiến binh, vẫn nguyện đem hết tâm huyết, năng lực và ý thức trách nhiệm để xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng. Với những bước đi vững chắc, hội mãi là tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng cách mạng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr 498.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau