frameleft href
frameright
 

Hội nông dân tỉnh Phú Yên

Phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

Trần Quang Nhất

Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên

Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2005), phong trào nông dân và tổ chức Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã trải qua không ít những giai đoạn khó khăn, thậm chí chịu nhiều tổn thất lớn lao. Song, quy tụ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân Phú Yên đã đoàn kết đấu tranh, vượt qua muôn vàn gian khó, cùng nhân dân cả nước viết lên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng như trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những chặng đường lịch sử

Ngày 14-10-1930, Nông hội Đỏ tỉnh Phú Yên - tổ chức cách mạng nông dân đầu tiên trên địa bàn Phú Yên (tiền thân của Hội nông dân tỉnh Phú Yên ngày nay) được thành lập. Dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, từ Nông hội Đỏ, Hội nông dân tương tế, Hội nông dân phản đế, Hội nông dân cứu quốc đến Hội nông dân tỉnh Phú Yên, hội luôn là lực lượng quan trọng, hậu cứ vững chắc trong các hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng, đóng góp sức người, sức của, cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong thế kỷ XX.

Năm 1975, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh. Giai cấp nông dân Phú Yên - Khánh Hòa đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Sau khi tái lập tỉnh (ngày 1-7-1989), Ban Chấp hành Tỉnh hội lâm thời lúc bấy giờ đã tập trung chỉ đạo các cấp hội trong việc nắm vững số lượng cán bộ, hội viên trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời tích cực củng cố, xây dựng phát triển tổ chức hội. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã có những bước tiến vượt bậc về công tác xây dựng tổ chức hội. Năm 2005, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã có 103 tổ chức cơ sở ở 106 phường, xã, thị trấn, tập hợp hơn 150 nghìn hội viên (chiếm 86% hộ nông nghiệp), trong đó gần 5.000 cán bộ, hội viên là đảng viên.

Với lực lượng đông đảo, hùng hậu, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã phát động và hoàn thành thắng lợi các phong trào thi đua thực hiện 5 nhiệm vụ chính trị trọng tâm: tăng cường củng cố, xây dựng Hội nông dân tỉnh Phú Yên vững mạnh; xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; nâng cao đời sống cho nông dân; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Quang Nhất - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên - trao huy chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho ông Nguyễn Đình Nhơn - Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Yên

Tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Bước vào thời kỳ đổi mới, hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới, Thường vụ Tỉnh hội cùng với các cấp hội nông dân đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là bám sát các chỉ thị, thông tư của Trung ương và địa phương để triển khai các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh, "xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu". Đây là yếu tố quan trọng để phát huy và nâng cao vai trò, vị thế của hội trong tình hình mới, đồng thời là cơ sở quan trọng để củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trên tinh thần đó, các cấp hội đã phối hợp triển khai Chương trình 2308 với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. Bằng hình thức tín chấp, các cơ sở hội đã thành lập 2.328 tổ vay vốn, với 53.122 hội viên tham gia, tổng dư nợ đạt 379,16 tỷ đồng. Cùng với Chương trình 2308, hội còn triển khai chương trình liên tịch với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên. Bằng hình thức ủy thác, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên đã giải ngân trên 63 tỷ đồng cho 11.300 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, hội còn quản lý điều hành trên 7 tỷ đồng, bao gồm vốn xóa đói, giảm nghèo, vốn hỗ trợ việc làm và vốn lấy từ Quỹ hỗ trợ nông dân, giải quyết cho hàng nghìn hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp hơn 2.000 hộ thoát nghèo trong năm 2005.

Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp hội còn tích cực triển khai những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân như: phối hợp với các hợp tác xã, tổ hợp tác để đảm nhận các khâu dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; cung ứng con giống, phân bón, thuốc trừ sâu; hình thành và phát triển các tổ hợp tác, trang trại thuộc tổ chức hội quản lý; chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản; phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu việc làm cho con em hội viên và tham gia xuất khẩu lao động; phát triển nghề truyền thống,... Những hoạt động thiết thực của các cấp hội đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

Tạo dựng diện mạo nông thôn mới

Không chỉ chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội còn vận động thành công phong trào "Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn". Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Ban Thường vụ Tỉnh hội đã chỉ đạo các cấp hội, hội viên vận động nông dân tham gia xây dựng các công trình phục vụ thiết thực đời sống xã hội như: điện, đường, trường, trạm, cầu cống, kênh mương, thủy lợi, nhà văn hóa,... Bình quân mỗi năm, các cấp hội, hội viên đóng góp gần 20 tỷ đồng, hàng chục vạn ngày công tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa cũng được các cấp hội chú trọng thực hiện. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện nghị quyết liên tịch với các ngành công an, quân đội, kiểm lâm, tư pháp, các tổ chức xã hội, tôn giáo trong tỉnh, hội đã triển khai hàng loạt các buổi nói chuyện chính trị và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình nông dân văn hóa" do hội phát động, đến năm 2005, 142 nghìn hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 32 câu lạc bộ nông dân văn hóa, 9 câu lạc bộ an toàn giao thông góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thôn, xóm, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, động viên con em đi nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Luôn cảnh giác với những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch hòng phá hoại thành quả cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thường trực Tỉnh hội cùng các cấp hội ở vùng giáp ranh như huyện Đồng Xuân, huyện Sơn Hoà, huyện Sông Hinh thực hiện tốt công tác trao đổi, nắm bắt tình hình. Qua đó giải thích cho nhân dân hiểu đúng đường lối của Đảng, góp phần ổn định tình hình khu vực, củng cố các cơ sở hội theo hướng tích cực.

Ông Trần Quang Nhất - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phú Yên - cho biết: "Để thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân không chỉ siêng năng lao động mà cần có tri thức và bản lĩnh giai cấp vững vàng. Do vậy, ngay từ bây giờ, chúng tôi đã quan tâm bồi dưỡng kiến thức, nhất là những kiến thức về khoa học - kỹ thuật tiên tiến cho hội viên, nhất là các hội viên trẻ". Đồng thời, trên cơ sở xác định đúng những thuận lợi, khó khăn, các cấp hội đã đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy mạnh mẽ và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống cho bà con dân tộc thiểu số; các chính sách, chế độ cho cán bộ chi hội, tổ hội, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản ra thị trường thế giới,...

Các đại biểu dự Hội nghị sản xuất - kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 11 (tỉnh Phú Yên có 3 đại biểu)

Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để Ban Thường vụ Tỉnh hội cùng các cấp hội thực hiện thành công những nhiệm vụ mới trong giai đoạn 2003 -2008: đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân, nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ văn hoá, khoa học - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; tích cực tham gia quản lý nhà nước, xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tương trợ giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo lần thứ XI (2003 - 2004), toàn tỉnh có 50.732 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi, 2.065 hộ có mức thu nhập 50 - 100 triệu đồng/năm và 292 hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Cùng với đó, các cấp hội đã quyên góp 2,4 tỷ đồng, 592 chỉ vàng, 605.500 cây giống, 188.270 con giống, hàng vạn ngày công, góp phần giải quyết việc làm cho trên 15 nghìn lao động nông thôn. Ngoài ra, hội còn vận động hàng trăm triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ an ninh - quốc phòng để tương trợ cho các gia đình chính sách, người già cô đơn, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam,...

Trong năm 2005, các cấp hội, hội viên đã đóng góp trên 47 vạn ngày công và trên 9,5 tỷ đồng duy tu, nâng cấp 125 km đường giao thông nông thôn, nạo vét và làm mới 226 km kênh mương nội đồng. Từ phong trào này, diện mạo nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, giao thông thuận lợi, hệ thống thủy lợi chủ động tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, lưới điện quốc gia đến 100% xã, phường, thị trấn,...

- Phấn đấu kết nạp 100% lao động chủ chốt trong hộ nông dân vào hội.

- 80% cơ sở vững mạnh, 20% đạt khá.

- 80% chi, tổ hội vững mạnh và khá.

- 100% cơ sở hội có quỹ hội (vùng đồng bằng: 5 triệu đồng trở lên, miền núi: 01 triệu đồng).

- Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi tăng bình quân 6 - 8%/năm.

- 90% gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

- 100% huyện, thành hội đạt vững mạnh, Tỉnh hội phấn đấu đạt loại A, cờ xuất sắc của Trung ương Hội nông dân Việt Nam.

75 năm qua, Hội nông dân tỉnh Phú Yên đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất (1998 - 2002), cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2003 và năm 2004, 11 cờ thi đua của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, 817 bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội nông dân Việt Nam, 1.240 huy chương và kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Hàng năm, các cấp hội đều theo dõi quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế của địa phương để từ đó triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp. Qua đó, các mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều, điển hình:

1) Hộ gia đình ông Đinh Cao Trí (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An): mô hình nuôi trồng thủy sản, thu nhập 140 triệu đồng/năm.

2) Hộ gia đình ông Đỗ Năm (phường 6, thành phố Tuy Hòa): mô hình khai thác hải sản, thu nhập 200 triệu đồng/năm.

3) Hộ gia đình ông Trần Duy Thảo (xã An Hòa, huyện Tuy An): mô hình chế biến nông - lâm - thủy sản, thu nhập 150 triệu đồng/năm.

4) Hộ gia đình ông Đặng Đức Tú (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh): mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu nhập 160 triệu đồng/năm.

5) Hộ gia đình ông Huỳnh Văn Tánh (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa): mô hình kinh tế vườn và kinh tế trang trại, thu nhập 100 triệu đồng/năm.

6) Hộ gia đình ông May Bay (EaTrol, huyện Sông Hinh): mô hình kinh tế trang trại, thu nhập 150 triệu đồng/năm.

7) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trinh (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An): mô hình nuôi trồng thuỷ sản, thu nhập 160 triệu đồng/năm.

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: số 01 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau