frameleft href
frameright
 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên

Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng, có những đóng góp lớn lao. Phát huy truyền thống đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã gắn hoạt động của các cấp hội với các phong trào tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ. Những hoạt động hiệu quả của các cấp hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cùng nhân dân Phú Yên xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trong thời gian qua, kinh tế Phú Yên đã đạt được những bước tiến đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với mặt bằng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên vẫn là tỉnh nghèo. Trước tình hình đó, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ".

Đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã triển khai sâu rộng phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ. Thực hiện quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng chiến lược phát triển "Vì sự tiến bộ của phụ nữ", Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được thành lập ở hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Đến tháng 10-2005, 100% chi hội cơ sở đã tổ chức cho 499.717 lượt hội viên, phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện, hàng năm qua bình xét có 53 - 68% phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc. Qua phong trào này, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành những điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong phong trào hoạt động phụ nữ. Có thể nói, phong trào thi đua đã đi vào đời sống của chị em phụ nữ, làm chuyển biến nhận thức, tạo động lực thúc đẩy chị em vươn lên, nhất là trong lao động và học tập.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội (năm 2003)

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới: "Yêu nước, có tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng". Quán triệt quan điểm đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch toàn khoá (2001 - 2006), thực hiện phong trào thi đua yêu nước và 6 chương trình nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chương trình giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ của phụ nữ được các cấp hội đặc biệt coi trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thừa - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên - cho biết: "Chương trình này giúp trang bị cho chị em phụ nữ những kiến thức cần thiết nhất để xây dựng gia đình theo chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Do đó, trong thời gian qua, các cấp hội đã có những hoạt động trợ giúp thiết thực để cán bộ, hội viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn như: khuyến khích các hội viên đi học, mở các lớp đào tạo về quản lý, kinh doanh,... Đồng thời, Tỉnh hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh,... qua đó ổn định tình hình chính trị và tư tưởng trong cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến chị em phụ nữ thông qua các hội thi, các buổi thảo luận tìm hiểu về pháp luật, các chính sách về phụ nữ, kiến thức gia đình như: "Cuộc thi viết bài tìm hiểu Pháp lệnh phòng chống mại dâm", "Hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi các cấp",... thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Đặc biệt, từ năm 2001 đến năm 2005, hội đã mở 2.938 lớp tập huấn và buổi truyền thông trong nhiều lĩnh vực cho phụ nữ.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", các hội viên luôn thực hiện tốt các công tác xã hội như: công tác hậu phương quân đội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện,... Trong năm 2003, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã quyên góp hơn 80 triệu đồng tôn tạo Khu di tích Hai Bà Trưng, ủng hộ 5 triệu đồng cho phụ nữ nghèo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Trong hai năm 2004-2005, thực hiện chủ trương xoá nhà tạm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp hội đã vận động quyên góp được 298,9 triệu đồng, tiến hành xây 47 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo (trị giá 5 - 7 triệu đồng/nhà), trong đó cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng 26 nhà, vận động các nhà hảo tâm xây dựng 21 nhà. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, truyền thông dân số - gia đình và trẻ em, phòng chống dịch bệnh, chủ động phối hợp với các ngành giảm tệ nạn xã hội,... luôn được các cấp hội đẩy mạnh, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Có thể khẳng định, uy tín của các cấp hội ngày càng được nâng cao. Hoạt động tích cực của các cấp hội đã thực sự tạo được niềm tin, chỗ dựa cho chị em phụ nữ, thu hút ngày càng đông chị em đến với tổ chức hội. Đến hết tháng 10-2005, tổng số hội viên là 116.860 người, chiếm 44,26% tổng số phụ nữ trên phạm vi toàn tỉnh.

Cùng nhau xoá đói, giảm nghèo

Trong những năm qua, cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình",... tiếp tục được duy trì và mở rộng. Riêng năm 2005, các cấp hội đã vận động 2.582 chị có điều kiện kinh tế khá giúp 2.788 chị có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: giúp vốn, giống, ngày công,... với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, đúng lúc, nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh nghèo đã vươn lên, vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống cho gia đình.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã thực hiện thành công đề án xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2000 - 2002 với 1.126 hộ được xoá nghèo, đạt 126% chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2003 - 2005, Tỉnh hội đề ra mục tiêu xoá 1.300 hộ nghèo, trong đó các cấp hội trực tiếp giúp đỡ xoá 600 hộ nghèo và phối hợp với các ban, ngành liên quan xoá 700 hộ nghèo. Đến cuối năm 2004, các cấp hội đã xoá nghèo được 816 hộ, đạt 62,8% chỉ tiêu giao. Cùng với duy trì và phát triển nguồn vốn Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo (số tiền các cấp hội quản lý là 963,9 triệu đồng), hoạt động huy động vốn trong chị em tiếp tục được đẩy mạnh. Các mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm đã phát huy hiệu quả. Đến năm 2005, toàn tỉnh có 783 nhóm với 8.910 thành viên, tổng vốn huy động hơn 1,1 tỷ đồng, nâng tổng số nhóm phụ nữ tiết kiệm toàn tỉnh lên 2.272 nhóm.

Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo, sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành: lao động - thương binh và xã hội, ngân hàng, kho bạc nhà nước và các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương khai thác các nguồn vốn cho chị em vay trên 114 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Không những thế, các cấp hội còn phối hợp chặt chẽ với ban, ngành liên quan tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho chị em phụ nữ dưới nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức tham quan mô hình điểm,... thu hút hàng chục nghìn phụ nữ tham gia. Từ năm 2002 đến năm 2005, Tỉnh hội đã mở 113 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học - công nghệ và hướng dẫn cách sản xuất - kinh doanh, thu hút 15.637 chị em tham gia.

Với những hoạt động thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo từ 15,3% (năm 2001) xuống còn 5,2% (năm 2005). Không những thế, qua phong trào này, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, nhiều hộ vượt khó vươn lên làm giàu đã trở thành những điển hình cần được nhân rộng.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Mỹ, huyện Đồng Xuân (năm 2003)

Phát huy vai trò trong giai đoạn tới

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: việc triển khai, nhân rộng các mô hình mới còn chậm do công tác tuyên truyền giáo dục ở một số cơ sở vùng sâu, vùng xa đạt hiệu quả chưa cao. Nhiều chương trình của hội chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các ban ngành liên quan, do vậy chưa phát huy hiệu quả tích cực.

Để khắc phục khó khăn, phát huy vai trò của hội trong giai đoạn tới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra, bà Trần Thị Thanh Thừa cho biết: "Trong những năm tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh sẽ đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động phụ nữ; xây dựng chương trình hành động của hội đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của hội viên".

Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ hội có trình độ, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội vững mạnh. Bên cạnh đó, hội sẽ mạnh dạn đổi mới phong cách chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình hoạt động mới hiệu quả hơn, đồng thời đẩy mạnh phong trào hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thực của chị em phụ nữ.

"Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã thực sự phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho chị em phụ nữ. Nhờ sự giúp đỡ của hội mà nhiều chị em phụ nữ như tôi đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương". Lời tâm sự giản dị, chân tình ấy của chị Cao Thị A - hội viên người dân tộc thiểu số - đã phần nào nói lên những nỗ lực, cố gắng của các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên. Đó là lời khen tặng, đồng thời là nguồn động viên to lớn để Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: đường Nguyễn Trường Tộ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.825546

Mô hình làm kinh tế giỏi

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nghề nghiệp

1

Vũ Thị Kim Xuyến

Thôn Phú Xuân, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

Nuôi bò, trang trại trồng thuốc lá

2

Phạm Thị Hiến

Thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An

Nuôi tôm hùm

3

Triệu Thị Phương

Thôn Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

Khai thác, sản xuất vật liệu

xây dựng, dịch vụ vận tải

4

Cao Thị A

Xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà

Nuôi bò sữa

5

Nguyễn Thị Tâm

Xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà

Nuôi bò sữa

6

Mí Tý

Xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà

Nuôi bò, dịch vụ xay xát gạo

7

Đào Thị Bông

Thôn Định Thái, xã Hoà Định Đông, huyện Phú Hoà

Nuôi bò, trồng dưa leo phủ bạt

8

Dương Thị Hồng Huệ

Khóm 2, thị trấn Phú Lâm

Làm bánh kem, chăn nuôi lợn

9

Ngô Thị Thuý

Khóm 2, thị trấn Phú Lâm

Trồng cây cảnh

10

Tô Thị Nghiêm

Thôn Long Bình, thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu

Chăn nuôi heo, trồng rau

11

Phạm Thị Trinh

Thôn Long Bình, thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu

Trang trại chăn nuôi gà

12

Lê Thị Thương

Thôn Hoà An, xã Xuân Hoà, huyện Sông Cầu

Chăn nuôi gà, hấp cá cơm

xuất khẩu

13

Mí H'Nga

Buôn Ken, Ea Bar, huyện Sông Hinh

Nuôi bò

Nguồn: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau