frameleft href
frameright
 

Dự án: Liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên

Đánh giá về dự án "Liên doanh sản xuất ôtô tỉnh Phú Yên", trong Thông báo số 91/TB-VP ngày 4-6-2004 của Bộ Công nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thủy - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - cho rằng: "Dự án này phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đã được Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với nhu cầu thị trường ôtô khách, xe tải nhẹ; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của một doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô. Bộ Công nghiệp ủng hộ dự án đầu tư này. Đây sẽ là dự án có hiệu quả, động lực để các ngành công nghiệp phụ trợ trong và ngoài tỉnh phát triển".

1. Mục đích của dự án

Dự án được triển khai sẽ góp phần tích cực giúp tỉnh Phú Yên chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2. Nội dung dự án

- Chủ đầu tư: Liên doanh sản xuất ôtô JRD -Việt Nam.

- Địa điểm: xã An Mỹ, huyện Tuy An.

- Hạng mục đầu tư: nhà máy sản xuất ôtô, công suất 15 nghìn xe khách và xe tải nhẹ mỗi năm (tỷ lệ nội địa hóa thực hiện theo quy định của Chính phủ).

- Tổng vốn đầu tư: 50 triệu USD, trong đó bên Việt Nam (Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên - FIPEXIM) góp giá trị thuê đất và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, trị giá 15 triệu USD; bên nước ngoài (Công ty JRD MOTOR VEHICLE ASSEMBLERS CO, Ltd - Malaysia) góp 5 triệu USD để xây dựng nhà xưởng cùng các công trình khác của dự án và 30 triệu USD để mua sắm máy móc, thiết bị.

- Hình thức đầu tư: liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thị trường tiêu thụ: Việt Nam 70%, nước ngoài 30%.

- Tiến độ thực hiện: năm 2004 chuẩn bị các thủ tục đầu tư, năm 2005 khởi công. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư (xây dựng từ tháng thứ 1, lắp đặt thiết bị từ tháng thứ 6, vận hành thử từ tháng thứ 12, sản xuất chính thức từ tháng 13).

Dự án "Liên doanh sản xuất ôtô Phú Yên" đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên trình Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải và được các bộ ủng hộ về chủ trương. Nếu được Chính phủ cho phép đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ kêu gọi các thành phần kinh tế khác cùng tham gia liên doanh để tăng vốn đầu tư ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời tăng tỷ lệ góp vốn của các đối tác Việt Nam khi điều kiện cho phép. Dự án đi vào hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp địa phương mà còn góp phần đưa ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau