frameleft href
frameright
 

Dự án: Xây dựng hạ tầng đô thị

Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô

Xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hoà đến Vũng Rô là dự án đầu tiên trong 4 dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2010 được triển khai. Những động thái tích cực đầu tiên được thực hiện là tín hiệu khả quan cho thấy: dự án sẽ được triển khai đúng kế hoạch, hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho đô thị của Phú Yên trong tương lai không xa.

1. Mục tiêu và vai trò của dự án

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2010 của tỉnh Phú Yên đã xác định: khu vực từ thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Trong mối quan hệ vùng, khu vực này còn có ảnh hưởng đến Tây Nguyên và Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa). Ngày 29-3-2005, Chính phủ cho phép nâng thị xã Tuy Hoà lên thành thành phố thuộc tỉnh và mở rộng đô thị về phía nam thành phố kéo dài đến sân bay Đông Tác. Theo đó, sự ra đời của dự án "Xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô" sẽ góp phần hình thành khu đô thị phía nam sông Đà Rằng (sông Ba), góp phần hoàn chỉnh thị trấn Phú Lâm khi sáp nhập vào thành phố Tuy Hòa, tạo ra trục giao thông động lực nối trung tâm hành chính tỉnh với các khu công nghiệp và các đầu mối giao thông chính trên địa bàn.

Cầu Hùng Vương (mô hình)

Đây là dự án lớn (nhóm A), bao gồm nhiều dự án thành phần, đầu tư xây dựng nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng như: cầu đường (chủ yếu là tuyến đường từ khu hành chính tỉnh đến cảng Vũng Rô), kè bờ hạ lưu sông Đà Rằng, khu đô thị,... nối liền thành phố Tuy Hoà với cảng Vũng Rô, sân bay Tuy Hòa và hai khu công nghiệp Hòa Hiệp, An Phú cùng các khu vực quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Trong kế hoạch phòng thủ của tỉnh, dự án này có tầm quan trọng rất lớn trong việc phòng thủ tuyến ven biển xung yếu của Phú Yên. Ban quản lý các công trình trọng điểm Phú Yên được tỉnh giao trọng trách là chủ dự án.

2. Các dự án thành phần

- Dự án thành phần 1: bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch đô thị Tuy Hòa và hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng dọc tuyến từ nam thành phố Tuy Hòa đến cảng Vũng Rô, với số vốn dự toán 420 nghìn USD

- Dự án thành phần 2: xây dựng đường và cầu toàn tuyến với tổng chiều dài 35 km, gồm 2 cầu lớn là cầu Hùng Vương (dài 1.260 m) và cầu Đà Nông (dài 465 m). Tuyến đường sẽ đi qua các đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh như cảng hàng không, ga đường sắt và cảng biển Vũng Rô; đồng thời kết nối với các khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2, Hòa Hiệp 3; qua các khu du lịch ven biển và mở ra khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (rộng hơn 350 ha) cùng nhiều khu dân cư dọc tuyến (rộng 170 ha). Dự án này gồm 6 tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: cầu Hùng Vương và đường dẫn, tổng mức đầu tư dự toán 250 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 2: đường từ phía nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, tổng mức đầu tư dự toán 68,5 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 3: đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến phía bắc cầu Đà Nông, tổng mức đầu tư dự toán 78,5 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 4: cầu Đà Nông, tổng mức đầu tư dự toán 48 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 5: đường từ Phước Tân đến Bãi Ngà, tổng mức đầu tư dự toán 76 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 6: đường từ Bãi Ngà đến Vũng Rô, tổng mức đầu tư dự toán 11 tỷ đồng.

- Dự án thành phần 3: xây dựng kè bờ nam sông Ba nhằm chống xói lở và chống lụt cho thị trấn Phú Lâm, đồng thời mở rộng diện tích khu đô thị mới của thành phố Tuy Hòa với tổng mức đầu tư 94 tỷ đồng.

- Dự án thành phần 4: xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa trên diện tích 350 ha với tổng vốn đầu tư 311 tỷ đồng. Các tiêu chuẩn về diện tích sử dụng đất, giao thông, cấp điện, thoát nước,... được tính toán và đầu tư theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

- Dự án thành phần 5: đền bù, giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án với tổng kinh phí 70 tỷ đồng.

3. Tiến độ thực hiện toàn bộ dự án

Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hoà đến Vũng Rô sẽ được thực hiện từ năm 2004 đến năm 2008.

4. Nguồn vốn đầu tư

Tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ cho tạm ứng từ ngân sách trung ương 500 tỷ đồng và cho phép tỉnh được sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở của Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa để thực hiện đầu tư toàn bộ dự án. Tỉnh cũng xin Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách trung ương 60 tỷ đồng để chi phí cho các công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng, tiến hành đền bù, giải tỏa, rà phá bom, mìn.

Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa đã được khởi công vào đầu năm 2005, đến năm 2006 cơ bản định hình phần hạ tầng đô thị. Qua đó, tỉnh có điều kiện huy động vốn từ quỹ đất để bổ sung vốn đầu tư công trình và hoàn trả nợ tạm ứng ngân sách trung ương trong hai năm 2008 - 2009. Trên thực tế, ngày 7-6-2004, Bộ Tài chính đã ra Thông báo số 130/TB-BTC đồng ý cho Phú Yên tạm ứng 500 tỷ đồng trong hai năm 2005 - 2006, trong đó năm 2005 được tạm ứng 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng trong năm 2006. Cũng trong năm 2004, ngân sách trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh 10 tỷ đồng để thực hiện dự án.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau