frameleft href
frameright
 

Giới thiệu khái quát về

các dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên đến năm 2010

Trong 5 năm trở lại đây (2000 - 2004), được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đã cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2005, thu ngân sách toàn tỉnh đạt và vượt mức kế hoạch đề ra (540/370 tỷ đồng); kết cấu hạ tầng được nâng cấp một bước; các khu công nghiệp tập trung đã thu hút được nhiều nhà đầu tư; đời sống nhân dân dần được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định; nội bộ Đảng đoàn kết, uy tín của Đảng bộ các cấp trong nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân Phú Yên phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, so với mặt bằng của cả nước, Phú Yên chưa vượt lên nhóm trung bình. Phải thoát khỏi "ốc đảo", "vùng trũng thấp" trong khu vực để vươn lên ngang bằng với các tỉnh, thành phố tiên tiến đã trở thành ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp quan trọng mà Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã đề ra là tìm kiếm đối tác đầu tư để triển khai những dự án lớn nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các nỗ lực vận động, tiếp thị đầu tư, tỉnh Phú Yên đã tìm được một số đối tác trong các dự án đầu tư tương đối lớn. Trong đó, nổi bật là 4 dự án:

1) Dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đến Vũng Rô.

2) Dự án xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên.

3) Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ôtô.

4) Dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu.

Đến đầu năm 2005, dự án xây dựng hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa đã được triển khai. Các dự án còn lại đang trình Chính phủ.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau